Seznam lékařů - Praha

MUDr. Jiří Bayer

Název pracoviště: Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV
Adresa pracoviště: Šrobárova 50, Praha 10, 100 34
Specializace: plastická chirurgie
Kontaktní telefon: 267 163313
Kontaktní e-mail: jiri.bayer@fnkv.cz

MUDr. Pavel Čech

Název pracoviště: Ortopedicko-traumatologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Adresa pracoviště: Šrobárova 50, Praha 10, 100 34
Specializace: ortopedie
Kontaktní telefon: 267 162 712
Kontaktní e-mail: pav.cech@post.cz

MUDr. Filip Hebelka

Název pracoviště: Hanspaulotro s.r.o.
Adresa pracoviště: Mazurská 484, Praha 8
Specializace: ortopedie
Kontaktní telefon: 283 024 142
Kontaktní e-mail: filip.hebelka@seznam.cz
Webové stránky: www.urazyruky.cz

MUDr. Jakub Jíra

Název pracoviště: Palas Athena
Adresa pracoviště: Hviezdoslavova 509/25, Praha 11, 149 00
Specializace: ortopedie
Kontaktní telefon: 272 916 680
Kontaktní e-mail: jakubjira87@gmail.com
Webové stránky: www.palas-athena.cz/

MUDr. Radek Kaiser, Ph.D.

Název pracoviště: Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
Adresa pracoviště: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
Specializace: neurochirurgie
Kontaktní telefon: +420 973 202 954
Kontaktní e-mail: radek.kaiser@uvn.cz
Webové stránky:  www.neurosurg.cz

MUDr. Jakub Kníže

Název pracoviště: Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV
Adresa pracoviště: Šrobárova 50, Praha 10, 100 34
Specializace: plastická chirurgie
Kontaktní telefon: 267 163 313
Kontaktní e-mail: jakub.knize@fnkv.cz

MUDr. Josef Kraus

Název pracoviště: l.Chirurgická klinika VFN a UK Praha
Adresa pracoviště: U Nemocnice 2 , 12000 Praha
Specializace: traumatologie, všeobecná chirurgie
Kontaktní telefon: 605 065 730
Kontaktní e-mail: josef.kraus@vfn.cz
Webové stránky: www.vfn.cz

MUDr. Miroslav Krejča, Ph.D.

Název pracoviště: Klinika plastické Chirurgie, nemocnice Bulovka
Adresa pracoviště: Budínova 67/2, 18081 Praha
Specializace: plastická chirurgie
Kontaktní telefon: +420602654391
Kontaktní e-mail: miroslav.krejca@seznam.cz
Webové stránky: www.miroslavkrejca.cz

MUDr. Eva Matoušková

Název pracoviště: KDCHT 3.LF UK, Thomayerova nemocnice
Adresa pracoviště: Vídeˇnská 800, Praha 4
Specializace: dětská chirurgie
Kontaktní telefon: 261 082 506
Kontaktní e-mail: 
eva.matouskova@ftn.cz

MUDr. Martin Molitor, Ph.D.

Název pracoviště: Stomatochirurgická klinika VFN, Praha
Adresa pracoviště: U nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08
Specializace: plastická chirurgie
Kontaktní telefon: 266 081 111
Kontaktní e-mail: martinmolitor1@gmail.com
Webové stránky: martinmolitor.cz

MUDr. Milan Němejc

Název pracoviště: Ortopedie Vršovice VZAS
Adresa pracoviště: U Vršovického nádraží 1547/5, Praha 10, 10100
Specializace: ortopedie, traumatologie
Kontaktní telefon: 607 267 306
Kontaktní e-mail: mnemejc@seznam.cz

Doc.MUDr. Jan Pech, CSc

Název pracoviště: 1. Ortopedická klinika 1.LF UK a FN Motol Praha
Adresa pracoviště: V Úvalu 84, 15006, Praha 5
Specializace: ortopedie
Kontaktní telefon: 224 433 953
Kontaktní e-mail: mudr.pech@seznam.cz

MUDr. Klára Schwarzmannová

Název pracoviště: Klinika plastické chirurgie FNKV
Adresa pracoviště: Klinika plastické chirurgie 3.LF UK a FNKV, Šrobárova 50, Praha 10, 100 34
Specializace: plastická chirurgie
Kontaktní telefon: 267163198
Kontaktní e-mail: klara.schwarzmannova@seznam.cz

MUDr. Štěpánka Staňková

Název pracoviště: 1.chirurgická klinika VFN Praha
Adresa pracoviště: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08
Specializace: plastická chirurgie, všeobecná chirurgie
Kontaktní telefon: 224 966 438
Kontaktní e-mail: stankova.stepanka@vfn.cz
Webové stránky: www.vfn.cz

MUDr. David Veigl, Ph.D.

Název pracoviště: Ortopedická klinika 1.LF UK
Adresa pracoviště: Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Specializace: ortopedie
Kontaktní telefon: 224 433 925
Kontaktní e-mail: dveigl@yahoo.com
Webové stránky: www.fnmotol.cz

MUDr. Martin Vlach

Název pracoviště: Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol
Adresa pracoviště: Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Specializace: ortopedie
Kontaktní telefon: 224 438 828, 224 433 758
Kontaktní e-mail: martin.vlach@ruka-kosmetika.cz

 

MUDr. Jan Zlatohlavý

Další pracoviště: Ambulance pro chirurgii ruky a zápěstí
Adresa pracoviště: Legionářů 514/62, Praha 8 Ďáblice
Specializace: ortopedie, traumatologie
Kontaktní telefon: 777 341 307
Kontaktní e-mail: jan.zlato@gmail.com
Webové stránky: chirurgruky.cz
Copyrights © 2018 - 2024 Mojeruka.cz