Charakteristika onemocnění

Jedná se o degenerativní onemocnění postihující první karpo-metakarpální kloub (C-MC) - tedy spojení palcové záprstní kosti s příslušnou kostí zápěstní a struktury přilehlé. Jde o onemocnění takřka civilizační, které se objevuje cca od čtyřicátého roku života výše často u pacientů manuálně pracujících či jinak nepřiměřeně zatěžujících výše uvedenou oblast. Bohužel se jedná o onemocnění nevratné, které postižený kloub časem úplně zničí.

 

Jaké jsou příznaky?

Onemocnění začíná vcelku nenápadně - zprvu jen mírnou občasnou bolestí C-MC oblasti při pohybu, která postupně sílí a nabývá trvalého charakteru. Přitom se objevuje tzv. ranní ztuhlost v tomto kloubu - kdy je nutné kloub postupně rozhýbat, dále mohou přijít na řadu místní otoky, bolest pohybová přejde v bolest pohmatovou a klidovou. S postupem nemoci se mění postavení v CMC kloubu - dochází k uvolnění kloubních vazů chronickým zánětem, změnám a odumírání kloubní chrupavky a postupné luxaci (vykloubení) - tím se kompenzatorně mění postavení periferních kloubů palce - základního a mezičlánkového a palec tak získává typické hákovité postavení - toto je již pozdní stadium.

 

Diagnostika:

Základem pro stanovení diagnózy je klinický obraz - tedy: subjektivní potíže pacienta a fyzikální vyšetření lékaře. Dále rtg snímek, případně CT nebo artroskopie jako doplňkové metody.
Copyrights © 2018 - 2024 Mojeruka.cz