Nemoci horní končetiny

Dupuytrenova kontraktura

Charakteristika onemocnění

Toto onemocnění bylo poprvé popsáno zhruba před 200 lety francouzkým chirurgem, který se jmenoval Guillaume de Dupuytren. Ten zjistil, že u některých pacientů se vyvinul v dlani vazivový pruh, který způsoboval kontrakturu (ohnutí) jednoho či více prstů. Příčina této kontraktury mu tehdy byla nejasná a přes všechny naše současné vědomosti to nevíme dodnes. Víme jen, že se toto onemocnění vyskytuje častěji v některých rodinách a také v souvislosti s některými nemocemi jako je epilepsie, cukrovka a nemoci jater. Nejaktuálnější teorie vzniku Dupuytrenovy kontraktury mluví o vlivu takzvaného "keltského" genu.

Ganglion

Charakteristika onemocnění

Ganglia jsou relativně často se vyskytující hmatná zduření (prominence) na ruce nebo na zápěstí. Většinou se nacházejí na hřbetní straně zápěstí, na konečném kloubu prstu (tam se nazývají tzv. mukózní cysty) nebo při bazi prstu. Obsahují rosolovitou, čirou a viskózní tekutinu. Původ ganglií je většinou v okolních šlachách nebo kloubech. Nebyla nalezena žádná specifická příčina jejich vzniku. Ganglia mohou být bolestivá, hlavně při jejich prvním výskytu, nebo při větší pracovní zátěži. Ganglia často mění svou velikost a tvar, někdy mohou dokonce úplně zmizet. Tyto prominence nejsou zhoubné.

Syndrom karpálního tunelu

Charakteristika onemocnění

Nedokrevnost středového nervu v zápěstní úžině. Jedná se o různé stupně ochrnutí nervu medianu (středového nervu ruky), způsobené změnou prostorových vztahů v zápěstní úžině (karpálním kanále).

De Quervainova nemoc

Charakteristika onemocnění

Chorobu popsal poprvé de Quervain v roce 1895. Jedná se o zánětlivé postižení šlach (dlouhého odtahovače a krátkého natahovače palce) a jejich obalů, které vede k jejich zbytnění a znemožní hladký a bezbolestný pohyb uvedených šlach při pohybu palcem v prostoru vymezeném vazivovým poutkem a vřetenní kostí těsně nad zápěstní štěrbinou na palcové straně zápěstí.
Onemocnění je častou příčinou bolestí a nepohody v oblasti zápěstí a ruky.

Lupavý (skákavý) palec a prsty ruky

Charakteristika onemocnění

Stenozující tendovaginitis flexorových šlach (ohybačů) palce a prstů ruky. Jedná se o zánětlivé postižení šlach s jejich obaly, které vede k jejich zesílení. To omezuje jejich hladký, plný a nebolestivý pohyb ve výši základního (MP) kloubu prstu v oblasti tzv. A1 poutka (tj.vazivový pruh - prstýnek upevněný v oblasti základního kloubu prstu, který vymezuje prostor, kterým šlacha při svém pohybu prokluzuje).

Tenisový loket

Charakteristika onemocnění

Nejčastější entezopatie (onemocnění svalových a šlachových úponů) loketního kloubu, vyskytuje se u 1-3% naší populace, muži i ženy jsou zastoupeny stejně, průměrný věk nemocného je 45 let.

Rhisartroza

Charakteristika onemocnění

Jedná se o degenerativní onemocnění postihující první karpo-metakarpální kloub (C-MC) - tedy spojení palcové záprstní kosti s příslušnou kostí zápěstní a struktury přilehlé. Jde o onemocnění takřka civilizační, které se objevuje cca od čtyřicátého roku života výše často u pacientů manuálně pracujících či jinak nepřiměřeně zatěžujících výše uvedenou oblast. Bohužel se jedná o onemocnění nevratné, které postižený kloub časem úplně zničí.

Paresa nervus ulnaris

Charakteristika onemocnění

Paresa nervus ulnaris, jinak ochrnutí loketního nervu, může být způsobeno jeho přerušením úrazem nebo postupným poškozením v místech přirozených úžin. Pak hovoříme o kompresivním syndromu. Loketní nerv může být tištěn v úrovni lokte a na zápěstí.
Na lokti prochází tunelem, jehož dno tvoří žlábek na kosti loketní a strop vazivová nebo svalová vrstva, tlakem mohou působit i okolní tuhé tkáně. Toto onemocnění se proto nazývá syndrom kubitálního tunelu. Je druhým nejčastějším útiskovým syndromem po syndromu karpálního tunelu a představuje 90% všech afekcí loketního nervu. Častěji postihuje muže.
Na zápěstí jde o úžinu s názvem Guyonův kanál, což je úzký prostor mezi dvěma drobnými kůstkami zápěstí, spojenými tuhým vazem, který kryje procházející nerv, ale může na něj i tlačit.

Zánět šlach

Charakteristika onemocnění

Zánět šlach a šlachových úponů je nepříjemná komplikace, která je reakcí na přetížení (např. sport či manuální činnost). Je důsledkem nedostatečného množství mazu ve šlachové pochvě, kterou prochází šlacha. Dochází tak ke tření, které vyústí v zánět a silnou bolest.

Revmatoidní artritida

Charakteristika onemocnění

Postižení kloubů při revmatoidní artritidě se typicky objeví u několika kloubů zároveň. Nemocné klouby bývají umístěné symetricky, to znamená, že postižení se zároveň projeví na stejných kloubech po obou stranách těla, například na levé i pravé ruce nebo noze.

Poranění šlachových poutek

Charakteristika onemocnění

Jedním z významně se rozvíjejících sportů je sportovní lezení. Tento trend můžeme vidět na počtu nově vznikajících umělých stěn. Samozřejmě i tento sport s sebou nese rizika úrazů a poranění, kterých se poslední době objevuje stále větší množství. Nejčastější zdravotním problémem jsou zavřené ruptury poutek prstů.
Copyrights © 2018 - 2024 Mojeruka.cz